Loovteraapia läbiviimine

Lauli Loovstuudios on suurepärased võimalused loovteraapia läbiviimiseks:

  • erinevad vahendid kunstitöödeks (k.a. savitegemise võimalus)
  • palju muusika instrumente (djembed, väikekandled, ksülofonid, rütmipillid, Tiibeti helikausid) Ruum on privaatne ja võimalus improviseerida täiel rinnal
  • liikumisruum, mida vajavad eriti lapsed, aga ka võimalus tantsimiseks

Loovterapeut on psühhoterapeutilise ravi ja rehabilitatsiooni spetsialist.
Loovteraapia on põhjendatud, eesmärgipärane ja planeeritud tegevus psühhoterapeutilises ravis ja rehabilitatsioonis, kus selgelt määratletud kliendi-terapeudi suhtes rakendatakse loovus- ja kunstipõhiseid meetodeid ja tehnikaid kliendi tervislikust seisundist lähtuvate eesmärkide saavutamiseks.

Loovteraapia hõlmab nelja spetsialiseerumissuunda:

  • visuaalkunstiteraapia
  • muusikateraapia
  • draamateraapia
  • tantsu- ja liikumisteraapia.

Loovteraapias rakendatakse nn kolmiksuhte printsiipi: terapeut-klient-kunstilooming.

Loovteraapia loob võimaluse kaheks paralleelseks kommunikatsioonikanaliks, mis:

  • võimaldab suhtlust neil juhtudel, kus verbaalne suhtlus on piiratud, takistatud, mittesoovitud või võimatu;
  • loob võimaluse saada lisaks kliinilisele intervjuule täiendavat informatsiooni, mida kasutatakse ka diagnostilistel eesmärkidel;
  • loob võimaluse jõuda loomingulise protsessi kaudu oluliste ressursside ja edasiviivate lahendusteni, mis verbaalses suhtluses ei pruugi esile tulla.

MTÜ Eesti Loovteraapiate Ühing